Pasirinkite kalbą
lt

Swarovski garantijos politika

Swarovski suteikia pilną įstatymuose numatytą garantiją, apimančią gamybos ir medžiagų defektus, originaliems firminiams Swarovski gaminiams, įsigytiems Swarovski parduotuvėse (įskaitant internetines) arba įgaliotuose Swarovski mažmeninės prekybos tinkluose. Garantija taikoma tik tiems pažeidimams, kurie, Swarovski arba įgalioto Swarovski mažmenininko nuomone, atsirado ne dėl nelaimingo atsitikimo ar netinkamo naudojimo, įprasto nusidėvėjimo, modifikavimo, bandymo taisyti, aplaidumo ar nesilaikant specialių Swarovski gaminių priežiūros patarimų. Kiekvienas gaminys, kuriam pagal šią garantiją nustatytas defektas, Swarovski arba įgalioto Swarovski mažmenininko nuožiūra gali būti:

1. Pakeisti identišku gaminiu, jei toks yra:
2. Pakeista panašios vertės daiktu; arba
3. Remontuojama, atsižvelgiant į garantuojamo gaminio sugadinimo laipsnį, taip pat į atsarginių dalių galimybes ir prieinamumą. Sugadintą gaminį reikia atiduoti artimiausiai Swarovski parduotuvei arba įgaliotam Swarovski mažmenininkui, kuris jį išsiųs vietinei Swarovski prekybos įmonei. Ši garantinė paslauga teikiama nemokamai. Prašome išsaugoti pirkimo ar pristatymo kvitą, dovanų čekį arba autentiškumo sertifikatą tam atvejui, jei pareikštumėte pretenziją dėl garantijos. Kvitas arba sertifikatas yra įsigytų gaminių pirkimo ir autentiškumo įrodymas bei teisės į šią garantiją įrodymas. Šios garantijos sąlygos taikomos, jei konkretiems gaminiams nėra suteiktos specialios garantijos sąlygos. Swarovski pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti ar pritaikyti šias garantijos sąlygas su pasekmėmis ateičiai. Ši garantija neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

Pirkimo įrodymas

Saugokite sąskaitą faktūrą arba kvitą kaip pirkimo įrodymą.

Parduotuvėje pirktų gaminių atveju - kasos kvitas yra pirkimo įrodymas ir jo bus prašoma pateikiant bet kokią pretenziją dėl garantijos.

Prašome jį saugoti. Iš internetinės parduotuvės įsigytiems gaminiams - pristatymo kvitas tarnauja kaip garantija ir sertifikatas už užsakymą internetu.

Norint pareikšti pretenzijas dėl garantijos ar pan., perkant internetu, būtina pateikti sąskaitą faktūrą arba pristatymo kvitą.

Tarptautinis keitimas

Dėl įvairių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, skirtingas papuošalų kolekcijas JAV, Azijoje, Europoje ir mūsų kelionių mažmeninės prekybos versle, skirtingus mokesčius, skirtingą kainų struktūrą, vietinius teisinius reikalavimus, logistikos priežastis) Swarovski netaiko tarptautinio keitimo ar grąžinimo politikos. Todėl negalime pakeisti ar grąžinti pinigų už užsienyje įsigytus gaminius.

product